Wyszukiwanie

:

Treść strony

Wydarzenia

Wizyta studyjna Koalicji Kulturotwórców

  • wtorek 2015-08-18 - czwartek 2015-08-20

Zapraszamy do udziału w trzydniowej wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS.

Wizyta studyjna obejmie 3 miejscowości: Kraków, Łysą Górę, Tarnów i okolice.
Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury; wymiana informacji, doświadczeń, nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
dostępny pod linkiem http://youhaveit.pl/?page_id=1332 i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiście dostarczyć do domu kultury Bydgoskie Przedmieście w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz.


kontakt pod numerami telefonu: 886 119 291 lub 531 441 090

RAMOWY PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ*
>>>18.08.2015 Tarnów
- 7:00 wyjazd z Torunia
- 16:00 BWA Tarnów - oprowadzanie po wystawie Łysogórski eksperyment. Ceramika dla architektury
- 18:00 - zwiedzanie Tarnowa (kolacja)
- 21:00 - wyjazd do Łysej Góry (nocleg)

>>>19.08.2015 - Łysa Góra – wieś, w której działała Spółdzielnia „Kamionka”, założona w 1947 roku. Spółdzielnia zajmowała się tworzeniem ceramiki architektonicznej
Łysa Góra - program zwiedzania:
- 10:30 - Zamek w Dębnie
- 12:00 - technikum ceramiczne/ poczta/ obiekty/
- 12:30 zwiedzanie zakładów
- 19:00 wyjazd >>> Kraków (obiadokolacja, nocleg)

>>>20.08.2015 – Kraków i okolice
- 12:00 - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
- 16:30 - pierwsza bezgotówkowa kawiarnia w Polsce - Cafe Fińska (przerwa kawowa)
- 18:30 - Podłęże - INSPIRO – alternatywny dom kultury
- 19:00 – wyjazd>>>Toruń

*Uwaga! Program może ulec zmianom

/////
'Koalicja Kulturotwórców' to projekt realizowany przez toruńską Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz. Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społecznokulturalnymi, inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (woj. kujawsko-pomorskie). Jest on próbą odpowiedzi na pytanie, jak działać w kulturze bez przymusu podporządkowywania się komercyjnym wymogom rynku bądź skostniałym formom organizacji kulturalnej.
Tytułowi kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze. Projekt ma za zadanie zachęcać ich do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, ale także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury i „włączać” do działań tych, dla których tradycyjne wizje kultury – oparte na dystansie budowanym przez to, co „wysokie” – dotąd stanowiły barierę. Zadaniem projektu będzie również wskazanie szerokiemu odbiorcy potencjału kultury miejskiej i znaczenia oddolnych praktyk mieszkańców, a także podjęcie próby utworzenia form organizacyjnych, które pozwolą na synergię kultury i alternatywnej ekonomii. Uczestnicy będą eksplorować i testować elastyczność form instytucjonalnych, które już istnieją, a także projektować alternatywne sposoby działania w kulturze i nowe struktury socjo-ekonomiczne (kooperatywy, spółdzielnie socjalne sektora kreatywnego).
Do partycypacji w projekcie zapraszamy wszystkich kulturotwórców – organizatorów i animatorów życia kulturalnego, współpracowników prywatnych, społecznych i publicznych instytucji kultury, grupy nieformalne twórców kultury i edukatorów. Nasza oferta skierowana jest także do urzędników i pracowników publicznych instytucji oraz do osób, które udzielają się w życiu kulturalnym dzięki wolontariatom, stażom czy praktykom (przede wszystkim z terenu woj. kujawsko-pomorskiego).

Partnerzy projektu: Fundacja Fabryka UTU, Fundacja Magazyn Zmian, Fundacja YouHaveIt, Fundacja
Wybudowania, TORMIAR, GALERIA MIŁOŚĆ.

----------
Odwiedź nas na www:
https://www.facebook.com/pages/Koalicja-Kulturotw%C3%B3rc%C3%B3w/419616238230307

cleardot.gif

Galeria

  • miniatura
informację wprowadzono: środa 2015-08-05 22:09
ostatnia aktualizacja: poniedziałek 2015-08-24 20:50

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry