Wyszukiwanie

:

Treść strony

logo Megafonu.jpg

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Megafon"

Misja

Zajmujemy się propagowaniem kultury niezależnej oraz jej twórców – przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na edukacyjny kontekst naszych działań; są to między innymi działania kuratorskie i artystyczne w przestrzeni miejskiej. Zależy nam na zacieśnianiu wzajemnych relacji i kultywowaniu w ten sposób idei wspólnotowości w duchu koleżeństwa, zaufania – również poprzez wspieranie samorealizacji każdego z członków stowarzyszenia. Otwierając się na inne środowiska pragniemy promować wartość dialogu, wierność etosowi polskiej inteligencji i potrzebę nieustannego twórczego rozbudzania wyobraźni.

 

Cele:

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym festiwali.
2. Regularne organizowanie spotkań dyskusyjno-twórczych otwartych dla osób spoza stowarzyszenia.
3. Organizacja warsztatów w zakresie kultury, sztuki i społeczeństwa obywatelskiego.
4. Wspieranie rozwoju osobistego osób współtworzących stowarzyszenie i promowanie swoich osiągnięć artystycznych.
5. Promocja lokalnych artystów i ich twórczości.
6. Prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, dialogu obywatelskiego i szerokiej partycypacji obywateli w życiu społecznym i kulturalnym.
7. Współpraca z innymi podmiotami i osobami mającymi podobne cele, w szczególności z organizacjami pozarządowymi i artystami.
8. Aktywizacja lokalnego środowiska artystycznego.
9. Praca nad rozwojem i różnorodnością przestrzeni miejskiej.

 

KRS: 0000302940
REGON: 341309680
NIP: 8792668981
Adres: ul. Koniuchy 13a/20, 87-100 Toruń
E-mail: herbu_megafon@op.pl
Nr rachunku: 80203000451110000003241860
Facebook:
https://pl-pl.facebook.com/ska.megafon
https://www.facebook.com/Menazeria/

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry