Wyszukiwanie

:

Treść strony

Wydarzenia

Obserwatorium Miejskie: Granice – wystawa poplenerowa

  • sobota 2015-08-22 godz. 19:00 - niedziela 2015-09-06
Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific,fotografia analogowa. Fot. Dominik Stanisławski

Artyści: Piotr Bujak, Tobiasz Jędrak, Magdalena Kosek, Katarzyna Malejka, Dominik Stanisławski, Tytus Szabelski, Magda Węgrzyn

Kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

 

 

22 sierpnia – 6 września 2015

otwarcie wystawy: sobota 22 sierpnia, godz.19:00

Galeria Miłość

 

wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13-19 lub po telefonicznym umówieniu

Galeria Miłość

ul. Mostowa 7/2a, 87-100 Toruń

www.galeriamilosc.pl

facebook.com/galeriamilosc

 

Obserwatorium miejskie: Granice to projekt powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego! przy współpracy z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. W tym roku odbywa się czwarta edycja projektu. Jej głównym tematem są tereny peryferyjne Torunia. Dzielnice najbardziej oddalone od centrum zazwyczaj pozbawione są wydarzeń kulturalnych, nie funkcjonują tam też instytucje kultury. Na przekór tej tendencji postanowiliśmy zaangażować artystów w działania skoncentrowane właśnie na tych terenach.

Przez niemalże pół roku wspólnie z siedmiorgiem artystów obserwowaliśmy przestrzeń Torunia zdefiniowaną przez pryzmat pojęcia granicy. Nie chodziło jedynie o spojrzenie na dzielnice peryferyjne miasta, ale raczej o zastanowienie się nad potencjałem kulturotwórczym tych miejsc. Poszukując poza centrum, w którym zazwyczaj koncentruje się wszelka aktywność społeczno-kulturalna, próbowaliśmy zastanowić się dlaczego w określonych warunkach historyczno-kulturowych poszczególne dzielnice ukształtowały się tak a nie inaczej, jakie miejsce zajmują one w miejskim organizmie i w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta.

Czerwcowe seminarium z udziałem urbanistów, socjologów, antropologów oraz zrealizowany na przełomie lipca i sierpnia plener uruchomiły szereg badawczo-artystycznych poszukiwań biegnących od administracyjnych granic miasta ku problematyce związanej z zamieszkiwaniem na jego peryferiach, dzieleniem przestrzeni na odmiennie nacechowane strefy i różnymi formami konkretyzacji granic. W ten sposób Toruń stał się dla artystów polem eksploatacji uwzględniającym wiele perspektyw: urbanistycznych, społecznych, socjalnych, kulturowych czy historycznych.

Wystawa jest efektem tego procesu, podsumowaniem pleneru, który skumulował nasze rozmowy i obserwacje w formę aktywnego działania. Efekty i wnioski pozostają zbiorem różnych doświadczeń. Ich obszar często wykracza poza geograficzne i administracyjne pojęcie granicy. Doświadczenia i obserwacje tworzą zbiór gestów krytycznej analizy, osobiste komentarze, a nawet impulsy do realizacji własnych marzeń.


 

Artyści:

Piotr Bujak (ur. 1982) – absolwent San Francisco Art Institute. Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowany działaniami integrującymi minimalizm, konceptualizm i sztukę krytyczną. W sowich działaniach opiera się na strategiach Low Budget, Do It Yourself i Quick and Dirty, przy zachowaniu maksymalnej dyscypliny formalno-estetycznej.

Tobiasz Jędrak (ur. 1985) – studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie jest studentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru.

Magdalena Kosek (ur. 1987) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, specjalizacja ceramika na kierunku rzeźba i działania przestrzenne, oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowana przestrzenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w niej relacji społecznych.

Katarzyna Malejka (ur. 1985) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zakład Plastyki Intermedialnej), gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Tworzy w kontekstach przestrzeni od drobnych minimalistycznych ingerencji po większe instalacje site-specific.

Dominik Stanisławski (ur. 1979) – studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo na Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorant prof. Grzegorza Sztwiertni. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się działaniami z pogranicza mediów analogowych i cyfrowych oraz sztuką obiektu.

Tytus Szabelski (ur. 1991) – absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i zachodzącymi w nim manipulacjami.

Magda Węgrzyn (ur. 1986) – absolwentka malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. W swoich pracach poszukuje zależności między percepcją wizualną, technologią i szeroko pojętą komunikacją.


 


 

Organizatorzy:
Fundacja smacznego!
Galeria Miłość
Fundacja Wybudowania

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

Galeria

  • miniatura
  • miniatura
  • miniatura
informację wprowadzono: czwartek 2015-08-20 16:49
ostatnia aktualizacja: wtorek 2015-09-08 22:06

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry