Wyszukiwanie

:

Treść strony

Wydarzenia

Koalicja Kulturotwórców: WIZYTA STUDYJNA #2

  • piątek 2015-08-21 - sobota 2015-08-22

Zapraszamy do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS.


Wizyta studyjna obejmie wybrane ośrodki/ miejsca/ placówki kulturotwórcze, usytuowane w Sopocie, Gdańsku, Gdyni; będą to m.in.: Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany, Kolonia Artystów, Instytut Sztuki Wyspa, Instytut Kultury Miejskiej.
Termin: 21-22.08.2015
______________________________________________
Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.
______________________________________________
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny - organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.
Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: http://youhaveit.pl/?page_id=1332 i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708.

/////
'Koalicja Kulturotwórców' to projekt realizowany przez toruńską Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz. Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi, inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym. Jest on próbą odpowiedzi na pytanie, jak działać w kulturze bez przymusu podporządkowywania się komercyjnym wymogom rynku bądź skostniałym formom organizacji kulturalnej.
Tytułowi kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze. Projekt ma za zadanie zachęcać ich do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, ale także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury i „włączać” do działań tych, dla których tradycyjne wizje kultury – oparte na dystansie budowanym przez to, co „wysokie” – dotąd stanowiły barierę. Zadaniem projektu będzie również wskazanie szerokiemu odbiorcy potencjału kultury miejskiej i znaczenia oddolnych praktyk mieszkańców, a także podjęcie próby utworzenia form organizacyjnych, które pozwolą na synergię kultury i alternatywnej ekonomii. Uczestnicy będą eksplorować i testować elastyczność form instytucjonalnych, które już istnieją, a także projektować alternatywne sposoby działania w kulturze i nowe struktury socjo-ekonomiczne (kooperatywy, spółdzielnie socjalne sektora kreatywnego).
 

Partnerzy projektu: Fundacja Fabryka UTU, Fundacja Magazyn Zmian, Fundacja YouHaveIt, Fundacja
Wybudowania, TORMIAR, GALERIA MIŁOŚĆ.

Galeria

  • miniatura
informację wprowadzono: wtorek 2015-08-18 18:08
ostatnia aktualizacja: wtorek 2015-09-01 06:42

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry